Wie zijn wij

Moslims die tot de Lahore Ahmadiyya Beweging in de Islam behoren geloven dat er geen god is behalve Allah en dat Mohammed de Boodschapper van Allah is. Zij geloven ook in de uitspraak van de heilige profeet Mohammed (moge vrede en de zegeningen van Allah op hem rusten): "Ik ben de laatste der profeten, na mij komt er geen profeet". Dit houdt in dat zij geloven dat de heilige profeet Mohammed (vzmh) de allerlaatste profeet is die door Allah naar de wereld is gezonden. Na hem kan er geen oude of nieuwe profeet meer verschijnen. De stichter van de Ahmadiyya Beweging in de Islam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad »

13-04-2014: Houding tegenover andere godsdiensten

Vele godsdiensten claimen Goddelijke openbaring uitsluitend voor zichzelf en menen dat andersdenkenden daar geen recht op hebben. »

31-01-2014: Islam tegen discriminatie

Een arabier is niet beter dan een niet-arabier; noch is de blanke man beter dan de zwarte of de zwarte beter dan de blanke; behalve dan door het Godsbewustzijn (taqwa) dat hij verkregen heeft. »

25-01-2014: Het belang van kennis

Er zijn vele soorten kennis naast boekenkennis; in feite zijn er vele boekenkenners die zeer weinig weten, en vele geleerde mensen die weinig van boeken afweten. Als u geen titel kunt behalen, probeer in ieder geval kennis »