Wie zijn wij

Moslims die tot de Lahore Ahmadiyya Beweging in de Islam behoren geloven dat er geen god is behalve Allah en dat Mohammed de Boodschapper van Allah is. Zij geloven ook in de uitspraak van de heilige profeet Mohammed (moge vrede en de zegeningen van Allah op hem rusten): "Ik ben de laatste der profeten, na mij komt er geen profeet". Dit houdt in dat zij geloven dat de heilige profeet Mohammed (vzmh) de allerlaatste profeet is die door Allah naar de wereld is gezonden. Na hem kan er geen oude of nieuwe profeet meer verschijnen. De stichter van de Ahmadiyya Beweging in de Islam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad »

24-07-2014: Lailat-oel Qadr (Nacht van Grootsheid)

Al-Qadr -- De Grootsheid 1. Waarlijk hebben Wij het geopenbaard in de Nacht van Grootsheid ? 2. En wat zal u doen begrijpen wat de Nacht van Grootsheid is? 3. De Nacht van Grootsheid is beter dan duizend maanden. 4. De engelen en de Geest dalen daarin neder met toestemming van hun Heer ? voor iedere zaak ? 5. Vrede! het is er tot de opkomst van de morgen. »

23-06-2014: Het belang van kennis

Er zijn vele soorten kennis naast boekenkennis; in feite zijn er vele boekenkenners die zeer weinig weten, en vele geleerde mensen die weinig van boeken afweten. Als u geen titel kunt behalen, probeer in ieder geval kennis »

15-05-2014: Geen dwang in de religie

Een basisbeginsel van de koran luidt: Er is geen dwang in de religie. Dit beginsel vinden wij terug in verschillende andere verzen van de Koran, »