Wie zijn wij

Moslims die tot de Lahore Ahmadiyya Beweging in de Islam behoren geloven dat er geen god is behalve Allah en dat Mohammed de Boodschapper van Allah is. Zij geloven ook in de uitspraak van de heilige profeet Mohammed (moge vrede en de zegeningen van Allah op hem rusten): "Ik ben de laatste der profeten, na mij komt er geen profeet". Dit houdt in dat zij geloven dat de heilige profeet Mohammed (vzmh) de allerlaatste profeet is die door Allah naar de wereld is gezonden. Na hem kan er geen oude of nieuwe profeet meer verschijnen. De stichter van de Ahmadiyya Beweging in de Islam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad »
  • foto zonder omschrijving
  • foto zonder omschrijving
  • foto zonder omschrijving
  • foto zonder omschrijving

Agenda

vrijdag 27 november 2015

13.30 uur: Djoemoe'a (vrijdaggebed) »
13:30 u: Djoemoe'a (vrijdaggebed) »

vrijdag 04 december 2015

13.30 uur: Djoemoe'a (vrijdaggebed) »

vrijdag 11 december 2015

13.30 uur: Djoemoe'a (vrijdaggebed) »
  • Wat is djihad?

    In de eerste plaats bestaat er in de islam helemaal geen wettigheid voor extreme, geheime, zichzelf ‘islamitisch’ noemende groeperingen die een djihad door oorlog afkondigen. En het uitvoeren van hun zogenaamde djihad door handelingen zoals het in wilde weg plegen van gewelddadige aanvallen op de nietsvermoedende massa, en mensen ontvoeren en hen als gijzelaars vasthouden, is simpelweg onverenigbaar met de leer van de Heilige Koran en de Heilige Profeet Mohammed.

29-09-2015: Actueel Onderwerp

Het komt nogal eens voor dat een ingezonden artikel naar een krant niet geplaatst wordt. De reden die hiervoor gegeven wordt is vaak dat er geen ruimte is voor het artikel of dat het te genuanceerd zou zijn. Hierbij een artikel over de naam jihadist zoals die in de Nederlandse pers gebruikt wordt. De BBC gebruikt het woord niet, maar spreekt van bombers en attackers, om onwetendheid uit de samenleving te halen. »

26-09-2015: Het belang van kennis

Er zijn vele soorten kennis naast boekenkennis; in feite zijn er vele boekenkenners die zeer weinig weten, en vele geleerde mensen die weinig van boeken afweten. Als u geen titel kunt behalen, probeer in ieder geval kennis »