24-06-2017: Ied-oel-Fitr-boodschap 2017

Weet dat Allah leven aan de aarde geeft na haar dood. (Koran, 57:17) »

14-06-2017: Lailatoel Qadr

Dit is hoofdstuk 97 van de Heilige Koran over de Nacht van Grootsheid of Macht, de Lailat-oel Qadr. Dit was de nacht, die viel in een van de laatste tien dagen van de Ramadan, toen de koran werd geopenbaard. Dit betekent dat in die nacht de Koran geopenbaard begon te worden aan de Heilige Profeet Mohammed, op de leeftijd van veertig jaar, toen hij in de grot van Hira was. »

14-06-2017: Ramadaanboodschap Amier 2017

En wanneer Mijn dienaren u vragen stellen omtrent Mij, ben Ik waarlijk nabij. Ik verhoor de smeekbede van de smekeling wanneer hij Mij aanroept. »

10-06-2017: Geen dwang in de religie

Een basisbeginsel van de koran luidt: Er is geen dwang in de religie. Dit beginsel vinden wij terug in verschillende andere verzen van de Koran, »

10-06-2017: Lailat-oel Qadr (Nacht van Grootsheid)

Al-Qadr -- De Grootsheid 1. Waarlijk hebben Wij het geopenbaard in de Nacht van Grootsheid -- 2. En wat zal u doen begrijpen wat de Nacht van Grootsheid is. 3. De Nacht van Grootsheid is beter dan duizend maanden. 4. De engelen en de Geest dalen daarin neder met toestemming van hun Heer -- voor iedere zaak -- 5. Vrede! het is er tot de opkomst van de morgen. »